Chodník podél sil. II/125, Louňovice pod Blaníkem-publicita na ú-desku