Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství