Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o zrušení řádu veřejného pohřebiště.