OZV č.1/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy.