Upozornění na končící platnost smluv o nájmu hrobového místa (urnové schránky) na pohřebišti v Louňovicích pod Blaníkem