Dnes je: 21.07.2024

MuzeumNejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem
Provozní doba:
viz provozní doba informačního centra
infocentVe stálé archeologické expozici v Louňovicích, která má pojmenování: "Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem ve světle historicko-archeologického výzkumu" je instalován ve velké úplnosti celý výsledek déle než 25letého archeologického výzkumu jak v Louňovicích, tak i na obou Blanících. Úplný je soubor všech rekonstruovaných středověkých nádob z louňovického klášteřiště, jeho osady i z obou Blaníků, nevyjímaje vzácné užitkové nádoby zdobené gotickými nápisy, které jsou louňovickou specialitou. Ve výběru jsou pak vystaveny i jiné výzkumem objevené památky. S výjimkou prvé vstupní místnosti, která je věnována národní hoře Blaníku a památkám na ní nalezeným, je jinak expozice sestavena chronologicky a to tak, že druhá místnost seznamuje s nálezy z doby počátků louňovického kláštera a jeho osady ve 12. a 13. století; třetí sál dokumentuje v archeologických nálezech dobu hospodářského vrcholu kláštera a jeho ekonomického zázemí ve 14. a 15. století a pak jeho náhlý zánik na samém počátku husitských válek. V tomto sále jsou vystaveny i nálezy ze zjišťovacího výzkumu na Malém Blaníku. Čtvrtá, poslední místnost, se nachází v rondelu louňovického zámku a jsou v ní instalovány nálezy z doby po zániku kláštera roku 1420, kdy se po odchodu církevní vrchnosti začaly Louňovice za šlechtických majitelů (Skuhrovští a Říčan) vyvíjet v dnešní městečko.
Včelařské muzeum

Muzeum včelařství v Louňovicích pod Blaníkem je umístěno v památkově chráněném domku č. 86, který je součástí louňovického raně barokního zámku. Původně v tomto domku bydlel zahradník.

Ke shlédnutí jsou zde předměty a pomůcky, které používali včelaři na území Podblanicka. Velkou část expozice tvoří doklady o včelařství a včelařská literatura s odbornými časopisy. Mezi nejvzácnější kusy patří 2 figurální úly. Jeden je z 18. století a mladší je z konce 19. století.

Od jara do září je v muzeu umístěn prohlížecí úl s živými včelami a je možnost se zároveň poučit o životě včel.

Návštěvní doba je stejná jako v Infocentrum.

Hromadné návštěvy s výkladem je možné domluvit předem na čísle:
737 734 247 p. Zrno.

infocent

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona