Dnes je: 21.07.2024

Informace k projektu Czech POINT :

Dne 1. února byl na našem úřadu městyse oficiálně spuštěn projekt Czech POINT.

Tento projekt by měl do budoucna usnadnit občanům jednání s úřady. Zkratka Czech POINT znamená : Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Princip ulehčení občanům spočívá v tom, že nebudou v budoucnu muset obíhat několik nezávislých úřadů ohledně řešení jednoho problému. Systém Czech POINT by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
V současné době si můžete na našem úřadu zažádat o tyto výpisy a registrace:
  - výpis z katastru nemovitost
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- registr živnostenského podnikání
- informační systém odpadového hospodářství- registr účastníků provozu MA ISOH
- informační systém o veřejných zakázkách- seznam kvalifikovaných dodavatelů
- centrální registr řidičů - bodové hodnocení osoby

Výpisy jsou poskytovány na počkání za poplatek : ( KN: 100,-Kč, OR: 50,-Kč, ŽR: 50,-Kč a RT: 50,-Kč, bodové ohodnocení řidičů: 100,-Kč ).

Výpisy jsou občanům nejen z našeho městyse poskytovány standardně v úředních hodinách pro veřejnost pracovníky úřadu ve dnech :
 - pondělí : 7,30-11,00 a 13,00-16,00 hod.
- středa : 7,30-11,00 a 13,00-16,00 hod.

- mimo úřední hodiny po dohodě s úřadem městyse

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Je ale zřejmé, že každý nový systém má své nedostatky a bude ještě dlouhou dobu trvat, než se jej podaří doladit k obecné spokojenosti občanů.

Czech POINT
Mgr. Pavel Tulej

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona